Onze kleinschalige woonlocatie is voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies en heeft 19 studio’s.
Iedere bewoner beschikt over een eigen studio met zit en slaapgelegenheid en een eigen badkamer. De studio kan naar eigen wens ingericht worden.
Wonen in de Kronenberg betekent actief deelnemen, binnen de mogelijkheden van de bewoners, aan het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld door te helpen met de voorbereiding van het koken, boodschappen halen of het helpen met de afwas. Wij bekijken welke vaardigheden en vermogens bij de bewoners aanwezig zijn en dit proberen wij zoveel mogelijk in stand te houden. Binnen de Kronenberg geldt dat niets moet, maar van alles kan.
Binnen de Kronenberg worden de bewoners zoveel mogelijk betrokken bij de dagelijkse gang van zaken door professionele activiteitenbegeleiders die zorgen voor een gevarieerd activiteitenprogramma wat is afgestemd op onze bewoners. Mochten de activiteiten teveel energie kosten kan de bewoner zich in de binnentuin of eigen studio terugtrekken.