Hoe zit de wetgeving van de zorg in elkaar?

Mensen kunnen makkelijk de weg kwijtraken in alle zorgwetten. Daarom hebben wij het hieronder kort voor u uitgelegd. Indien u nog steeds problemen hebt met de indicatie kunt u contact met ons opnemen en dan helpen wij u graag verder. Heeft u nog geen indicatie vanuit de Wlz maar denkt u dat u wel in aanmerking hiervoor komt. Doe dan de check via https://www.ciz.nl/webcheck-wlz

Zorg kan geleverd worden vanuit 3 zorgwetten

 1. Wet langdurige zorg (Wlz) → financiering door zorgkantoor
 2. Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) → financiering door gemeente
 3. Zorgverzekeringswet (Zvw) → financiering door zorgverzekeraar

De Kronenberg biedt zorgkamers aan voor mensen met een zorgindicatie ZZP5 vanuit de Wlz. U komt in aanmerking voor zorg vanuit Wlz indien het vanwege een aandoening of ziekte noodzakelijk is dat 24 uurszorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig is.

De wet langdurige zorg (Wlz) kent vier leveringsvormen

 1. Persoonsgebonden budget (pgb)
 2. Zorg in Natura – opname in een instelling
 3. Zorg in Natura – Volledig Pakket Thuis (VPT)
 4. Zorg in Natura – Modulair Pakket Thuis (MPT)
 • PGB (persoonsgebonden budget). Met een PGB krijgt u aan de hand van uw indicatie een bepaald budget toegewezen, waarmee u zelf de benodigde zorg inkoopt.
 • ZIN (zorg in natura). Kiest voor zorg in natura, dan krijgt u de geïndiceerde zorg van één van de gecontracteerde zorginstelling (gecontracteerd door het zorgkantoor). De zorginstelling verleent de zorg en regelt de administratie rondom de zorgverlening.
 • VPT (volledig pakket thuis) Indien u een indicatie heeft voor zorg met verblijf (zorgprofiel ZP), maar niet binnen een instelling wilt wonen, kunt u ervoor kiezen de indicatie in te zetten in de thuissituatie of naar een kleinschalige setting van een zorginstelling gaan. Dit kan door middel van een ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT). Het voornaamste verschil met een reguliere opname is dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw huisvestigingskosten.
 • MPT (modulair pakket thuis) Indien u een indicatie hebt voor 24-uurszorg met verblijf , maar u woont toch thuis, dan kunt u ervoor kiezen niet alle geïndiceerde zorg af te nemen, maar gedeeltes daarvan (modules) als zorg in natura thuis. Dit is MPT. U kiest welke onderdelen van het zorgpakket u wilt ontvangen. U kunt de zorg die u nodig heeft zelf kiezen. Deze zorg kan bestaan uit de volgende onderdelen: verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding, Wlz-behandeling, vervoer/begeleiding naar behandeling, logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten, schoonmaken van de woonruimte.