Wat zijn de kosten van wonen bij de Kronenberg?

De maandelijkse vergoeding voor het wonen bij de Kronenberg bestaat uit woon- en servicekosten en extra zorg wat buiten de CIZ-indicatie valt.

In de woon- en servicekosten zijn inbegrepen:

 • Kale huur
 • Energie
 • Brandmeldinstallatie
 • Zorgdomotica
 • Schoonmaakkosten
 • Verzekeringen
 • Onderhoud gemeenschappelijke ruimtes
 • Televisie/internet
 • Afvalverwijdering
 • Administratie en beheer
 • Inrichting woonkamer, keuken en gangen

Daarnaast betaalt u uw eigen bijdrage aan het CAK. U kunt uw eigen bijdrage berekenen via https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

De totale kosten van wonen, zorg en servicekosten bij de Kronenberg zijn vergelijkbaar met bijdrage die u betaalt in een verzorgingshuis.

Voor meer informatie over de kosten kunt u vrijblijvend contact opnemen met ons via info@dekronenberg.nl

Wilt u in aanmerking komen voor een zorgkamer bij de Kronenberg, dan moet u beschikken over een CIZ-indicatie vanuit de Wlz. Binnen deze indicatie leveren wij zorg op basis van Zorg in Natura aan bewoners met een Zorg Zwaarte Pakket 5 (ZZP5).