De Kronenberg richt zich op bewoners met een zorgindicatie vanaf Zorgzwaarte Pakket 4 en 5 of met een PGB . Onze specifieke doelgroep zijn mensen met geheugenproblemen die niet meer thuis kunnen blijven wonen. Deze doelgroep bieden wij een beschermde, veilige en vertrouwde leef en woonomgeving. De zorg wordt verleend door gediplomeerde professionals.

Als u in aanmerking wilt komen voor een studio in de Kronenberg dan moet u beschikken over een CIZ indicatie vanuit de WLZ. Binnen deze indicatie leveren wij de zorg op basis van zorg in Natura (ZIN) aan bewoners met een Zorg Zwaarte Pakket 5 (ZZP 5)